Elujõuline ja arenev Tallinna Vaba Waldorfkool

Siseministeerium ja Kodanikuühenduse Sihtkapital toetas 2017/2018. õppeaastal MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekti "Elujõuline ja arenev Tallinna Vaba Waldorfkool". Projekti käigus loodi seltsi annetuste kogumise strateegia, uuendati kooli õppekava ning värskendati kooli kodulehte. 

Kool saab oma tegevuseks raha riigilt, lapsevanematelt ja seltsi tegevustuludest. Projekti eesmärk oli töötada välja lahendus, kuidas leida riigi ja vanemate kõrvale rahastust annetajate või püsitoetajate näol.

Projekti käigus:

  • Töötasime välja pikaajalise jätkusuutliku rahastamismudeli, mis lisaks seni olemasolevale riigi toetusele ja lastevanemate tasutavale õppemaksule hõlmab ka toetuste ja annetuste kogumist - seltsil on nüüd oma annetuste kogumise strateegia, mille elluviimise eest vastutab kooli nõukogu.
  • Uuendasime kooli õppekava - majandusliku elujõulisuse kõige olulisemaks komponendiks on teenus, mida pakume. Kooli puhul on selleks haridus. Projekti käigus uuendasime oma õppekava ja tekitasime rutiini, kuidas õpetajad sellega igapäevaselt töötavad ja seda arendavad. Õppekava areneb koos kooliga, selle arendamise eest vastutab kooli õpetajate kolleegium.
  • Uuendasime kooli kodulehte (31.10.2018 seisuga veel testimise faasis) - kodulehel on nüüd kaasajastatud haldusliides ja uuenenud disain. Samuti on see hästi loetav mobiilivaates. Uuenenud koduleht võimaldab hästi esitleda uudismaterjale - nüüd on avalehel värske info selle kohta, kuidas ja mida igapäevaselt koolis teeme.

KÜSK-i toetatud projekt kestis 1. septembrist 2017 - 31. oktoobrini 2018. Selle aja jooksul toimus töö kolmes töörühmas, mis igaüks oma valdkonna tulemuste eest vastutas.

Kõigi tegevuste eelarve oli kokku 11 828 eurot. Sellest üle 94% ehk 11 140 eurot kattis Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Rohkem infot:

Marge Varma, projektijuht
522 5447, selts@waldorf.ee