Kooli vastuvõtmine

 

Tallinna Vaba Waldorfkooli eelkooli võetakse vastu lapsed, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud eelregistreerimise kaudu kooli kodulehel, märkides klassiks 0. klassi. Vanematega, kelle lapsed vabade kohtade puudumise tõttu soovitud ajal eelkoolirühma ei pääse, võtab õpetaja ühendust siis, kui koht eelkoolis vabaneb.

I klassi saavad kandideerida kõik lapsed, kes saavad I klassi õppeaasta 1. oktoobriks seitsme-aastaseks. Lapse registreerimiseks I klassi soovijate nimekirja esitab lapsevanem kooli kodulehe kaudu eelregistreerimisavalduse.

I klassi registreeritud lapsed kutsutakse märtsis-aprillis koos perega kooli vastuvõtuvestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja lapsega ning hinnatakse lapse kooliküpsust. Vastuvõtmisel on eelis kooliõpilaste õdedel-vendadel ja waldorflasteaias käinud lastel.

 

Vastuvõtt 2021. aasta sügisel alustavasse 10. klassi on lõppenud!

X klassi saavad kandideerida kõik noored, kes lõpetavad põhikooli.
Eelregistreerimine toimub kooli kodulehe registreerimisvormi kaudu.
X klassi registreeritud noored kutsutakse tutvumisharjutustele ja vestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja noorega.

Kõigisse teistesse klassidesse vastuvõtt toimub neis klassides vabade kohtade olemasolul samuti eelregistreerimise ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.