Robootikaring

Eelnev kokkupuude robootikaga ei ole vajalik, lõbus ja põnev on kõigil!

4.-6. kl tunnis ehitame igas tunnis ühe roboti ning uurime, kuidas see töötab, arutleme tunni teemaga seoses teaduse ja tehnika ajaloo ning mõjude, samuti loomade ja loodusnähtuste üle. Vaatame, kuidas erinevad robotid meid igapäevaelus mõjutavad, kus me neid kasutada saame ja kuidas nad meie elu lihtsamaks teevad.

7.-9. kl rühmas on robot tihtipeale mitme tunni projekt, vajab rohkem süvenemist ning võimaldab tõsisemat programmeerimist.

Nooremate rühmas kasutame LEGO WeDo 2.0 ning vanemate rühmas LEGO Spike Prime robootikakomplekte, tundides lõimime loodusaineid, matemaatikat ja füüsikat.

Robootikaringis areneb mehhaanika ja programmeerimise mõistmise kõrval ka lapse oskus töötada meeskonnas ja õppida iseseisvalt, julgus katsetada ning kasutada tehnoloogiat, samuti loogiline mõtlemine.

4.-6. klassi rühma tunnid toimuvad  teisipäeviti  kl 15.30-17.00 või kolmapäeviti kl 16.00-17.30 (sõltuvalt registreerujate arvust), õpetajaks Kätlyn Rull.

7.-9. klassi tunnid neljapäeviti kl 17.00-18.30, õpetajaks Ruth Oper.

Tasu: 40 eurot kuus (kui grupis on rohkem kui 8 last), väiksema grupi puhul 45 eurot kuus.

Registreerimisvorm

Robootikaringi viib läbi Robokaru Robootikakool