Pilliõpe

Kellele ring mõeldud on : alates 1. klassist

Mis keeles õppida saab:  Eesti

Tunnid toimuvad:  Individuaaltundide ajad lepitakse kokku õpetajaga

Õpetajad : 

Merle Paat (klaveriõpetaja) on klassikalist klaverimängu ja seda toetavat muusikateooriat õppinud Hiiumaal R. Tobiase nimelises Kärdla Muusikakoolis ning on end täiendanud ka Tallinna Ülikoolis muusikaõpetajaerialal. Kergemuusika ja klaverisaatega on ta aga tegelenud iseseisvalt, oma huvist – kuulates meistrite klaverimängu ja seda ise järgi proovides. Õpilase enda huvi, püüdlikkus ja rõõm õnnestumiste üle on need lihtsad põhimõtted, mida õpetaja Merle oma õpilaste klaverimängu sõbralikul toetamisel järgib. Lisaks algajatele on tema õpilasteks aastate jooksul saanud ka niisugused lapsed, kelle klaverimänguhuvi ja rõõm on kusagil liigse välise surve tõttu kadunud. Vabas ja loovas koostöös õpetaja Merlega on aga nende huvi ja usk endasse kui muusikusse taas tärganud, mis on rõõmustanud paljusid.
Kontakt: merle.paat@waldorf.ee

Mari Meentalo (flööt, torupill): Õpe toimub üldiselt individuaaltundidena, kuid parmupilli ja ülemhelivile on võimalik saada ka väikeses grupis. Tundides õpitakse eelkõige pillil musitseerima, sinna juurde käib ka instrumendi ehituse tundmine, ajalugu, õigeid mänguvõtted, mugav kehahoid, pilli hooldamine ja ühtlasi arendatakse ka nooditundmisoskust. Oma instrumendi olemasolu ja nootide tundmine pole pilliõppe alustamise puhul olulised - suurimaks eelduseks on huvi pillimänguga järjepidevalt tegeleda. Olenevalt õpilase soovist on võimalus kooliaasta jooksul õpitud paladega esineda vähemalt kahel korral, seda sügisel mardilaadal ning kevadel vabal laval. 

Juhendaja Mari Meentalo on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala spetsialiseerumisega rahvuslikele puhkpillidele ning annab muusikatunde TVWK-s, pilliõppe eratunde, Eesti pärimuskultuuri ja pillimänguga seotud õpitube ning tegutseb bändis OOPUS.Tunnis võiks olla 5-10 last.
Kontakt: mari.meentalo@waldorf.ee

Marko Naissoo: Eelnev pilliõpetamiskogemus on mul pärit Lindakivi huvikoolist trummiõpetajana, siis Meero Muusikus kitarriõpetajana ja aastatel 2007- 2014. a. kitarri-, basskitarri- ja trummiõpetajana Kehra Kunstide Koolis. Olen õppinud lastemuusikakoolis klassikalist kitarri 4 aastat, 3 aastat löökpille ja 3 aastat trumme G.Otsa muusikakoolis. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari muusikaõpetaja erialal, kavatsen jätkata õpinguid Tallinna Ülikooli magistratuuris muusikaõpetaja erialal. Olen töötanud alates 1991. aastast tegevmuusikuna erinevates kollektiivides, esinenud paljudel festivalidel, mänginud erinevaid pille ligi kümnel plaadil. Hetkel töötan ka Politsei- ja Piirivalveorkestris löökpillimängijana.
Kontakt: marko.naissoo@waldorf.ee

Priit Paabo (vaskpillid: trompet, bariton/eufoonium, tuuba) on õppinud muusikat H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, erinevatel meistrikursustel Eesti, Soomes Rootsis, Saksamaal. Kõrghariduse omandas 1996 Eesti Muusikaakadeemias. Praeguseks on tuubat mänginud üle 30 aasta, neist elukutselise mängijana 25. Priit on osalenud kõigi Eesti kutseliste puhkpilliorkestrite ja peaaegu kõigi Eesti sümfoonia- ja projektiorkestrite töös, lisaks ka mänginud erinevates ansamblites, teinud produtsendi tööd kontsertide korraldamisel. Praegu töötab Priit Politsei- ja Piirivalveorkestris tuubamängijana. Priit ootab pillitundidesse kõiki huvilisi. Kontakti saab võtta alloleva registreerimisvormi kaudu või meiliaadressil priit.paabo@waldorf.ee.

Ester Vain (viiul): Ootan viiuli tundidesse eelkõige algklasside lapsi, kuid ei ütle ära ka vanematele õpilastele. Viiul arendab peenemat muusikalist kuulmist, ajutegevust ja koordinatsiooni, keskendumisvõimet, emotsionaalset eneseväljendust. Viiuli laulev kõla võimaldab kuuldavale tuua inimhäälele sarnast väljendusrikkust. Oma muusikuteed viiuliga alustanud õpilastest saavad sageli väga hinnatud teiste muusikaalade professionaalid (laul, bass, vioola, puhkpillid, dirigeerimine).
Viiuldajad on oodatud orkestritesse ja ansamblitesse, olgu need siis klassika-, rütmimuusika- või folkansamblid. Olen õpetanud pikka aega nii professionaalse- kui ka harrastusliku suunaga muusikuid. Mul on välja töötatud algõpetuse repertuaar, mis on korduvalt järele proovitud, täiendatud, igale lapsele jõukohane nii laulda kui pillil mängida ning annab esimese õppeaasta jooksul põhilised esmased mänguoskused. Vastavalt vanusele ja võimetele varieerub repertuaar ning edenemise tempo. Kiirustada pole õige, sest pillihoiu ja mänguvõtete harjutamine vajab pidevat tähelepanu ning üle kordamist. Alates teisest õppeaastast on repertuaari valik palju laiem, sisaldades populaarset klassikat, tehnilist repertuaari ning erinevate rahvaste muusikat.
Viiul võib tunduda keerulise pillina, kuid tegelikult on põhiliigutused täiesti loomulikud, ümarad, pehmed ja vabad. Järgides neid pillimängu mehaanika põhimõtteid ning pisut ka harjutades võib iga laps viiulimänguga tegelemist nautida.

Ester Vain on lõpetanud viiuli erialal Tallinna Muusikakeskkooli, 1979. a. solisti, kammeransamblisti, orkestrandi ning viiulipedagoogi kvalifikatsiooniga Tallinna Riikliku Konservatooriumi ning täiendanud end Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia muusikapedagoogika suuna magistriõppes, keskendudes algõpetusele.
Ester Vain on õpetanud väikesi ja suuri viiuldajaid 20 aastat ja töötanud 20 aastat viiuldajana Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestris.

Viiulitunnid toimuvad teisipäeviti kl 14.30-16.30 ja reedeti kl 13.30-15.10.
Kontakt: estervain@outlook.com

Hind: 22 eurot ühe individuaalse tunni (45 min) eest.