Malering

Kellele ring mõeldud on: kõigile malehuvilistele, kellel käigud selged

Mis keeles õppida saab:  eesti

Malering toimub korra nädalas reedeti kell 15.00. Ring avatakse, kui on vähemalt 4 huvilist. Maleringi kuutasu on 27.67 eurot.

Huvi korral avatakse ka teine grupp algusega reedeti kell 16, kuhu ootame osalema ka lapsevanemaid. Ka see grupp avatakse juhul, kui on vähemalt 4 osalejat.

Maleringist lühidalt: Malemäng on aastasadadega kujunenud üheks maailma kõige populaarsemaks lauamänguks. Kuna rahvusvahelised reeglid on tunnustatud kogu maailmas, siis võib male ühendada väga erinevatest rahvustest inimesi.

Male õpetab järgima kindlaid reegleid, pikalt ette mõtlema, arvestama vastase mõttekäikudega ja neid ennetama.

Lisaks võimaldab male arendada kannatlikkust ja viisakust.

Õpetaja Priit Paabo: Olen õppinud muusikat erinevates koolides, kõrghariduse omandasin 1996 Eesti Muusikaakadeemias.

Olen osalenud peaaegu kõigi eesti kutseliste orkestrite töös, lisaks ka mänginud erinevates ansamblites, teinud projektijuhi tööd kontsertide korraldamisel.

Lauamängudest olen huvitatud hulk aastaid, kõige enam tähelepanu olen pühendanud malemängule. Viimastel aastatel olen mänginud palju erinevaid strateegiamänge kahe lauamänguklubi üritustel. Samuti olen võimaluse korral osalenud kiirmale võistlustel.

Hind: rühmatunni (1 kord nädalas, 1 akadeemiline tund korraga) kuutasu oleneb õpilaste arvust - iga tunni hind rühmale 27,65 eurot
Male individuaaltund: 27,65 eurot.

Info: priit.paabo@waldorf.ee