Lauamänguring

Kellele ring mõeldud on: 1.-2. klassi õpilastele, huvi korral eraldi rühm ka 3.-4. klassi õpilastele. Grupid avatakse, kui on vähemalt 7 osalejat.

Lauamänguringid toimuvad korra nädalas ning neid juhendab Priit Paabo. Tunnid toimuvad teisipäeviti:

  • 1. ja 2. klassi õpilastele kell 13.30 – 14.15 
  • 3. ja 4. klassi õpilastele kell 14.15 – 15.00

Mis keeles õppida saab:  eesti

Lauamänguringist lühidalt: Mäng on sotsiaalse suhtlemise arendamiseks asendamatu tegevus. Lauamänguringis tegeleme tubaste mängudega, mis arendavad loogilist ja paindlikku mõtlemist, omavahelist koostööd, oskust suhelda ja erinevaid olukordi lahendada, veenmisoskust, võimet ennast võõrasse rolli mõelda.

Õpetaja Priit Paabo: Olen õppinud muusikat erinevates koolides, kõrghariduse omandasin 1996 Eesti Muusikaakadeemias.

Lauamängudest olen huvitatud hulk aastaid, kõige enam tähelepanu olen pühendanud malemängule. Viimastel aastatel olen mänginud palju erinevaid strateegiamänge kahe lauamänguklubi üritustel. Samuti olen võimaluse korral osalenud kiirmale võistlustel.

Hind: 17 eurot kuus (1 kord nädalas, 1 akadeemiline tund (45 min) korraga)

Info: priit.paabo@waldorf.ee