Vajame muusikaõpetajat

Tallinna Vaba Waldorfkool

vajab oma sõbralikku seltsi

muusikaõpetuse õpetajat.

Eeldame huvi waldorfpedagoogika vastu

ja valmisolekut end täiendada.

Sooviavaldust ja CV-d ootame

aadressile tallinn@waldorf.ee

Lisainfo telefonil 51 47 054

või 55 648 658