Vajame klassiõpetajat

Tallinna Vaba Waldorfkool

vajab uuest õppeaastast 

alustavale 1. klassile klassiõpetajat

Eeldame huvi waldorfpedagoogika vastu ja valmisolekut end täiendada.

Sooviavaldust ja CV-d ootame

aadressile tallinn@waldorf.ee

Lisainfo telefonil 51 47 054