Vajame klassiõpetajat

Tallinna Vaba Waldorfkool

vajab sügisel 2018 alustavale 1. klassile klassiõpetajat.

Motivatsioonikirja ja CV ootame

kuni 3. III 2018

aadressile tallinn@waldorf.ee