Vajame õpetajaid

Tallinna Vaba Waldorfkool vajab enda sõbralikku õpetajateperre waldorfpedagoogikast huvitatud eesti keele ja kirjanduse õpetajat.

Alates jaanuarist 2020 on pakkuda 8. ja 10. klassile 7 ainetundi nädalas, aga edaspidi täiskoht. Meil on olemas kolleegid, kes saavad toetada ja võimalus end rahvusvaheliselt täiendada.

Sooviavaldust ja CV-d ootame aadressile tallinn@waldorf.ee. Lisainfo telefonil 514 7054.