Vajame õpetajaid

Tallinna Vaba Waldorfkool vajab enda sõbralikku õpetajateperre waldorfpedagoogikast huvitatud

  • gümnaasiumi muusikaõpetajat alates järgmisest (2020-2021) õppeaastast;
  • eelkooli õpetajat.

Sooviavaldust ja CV-d ootame aadressile tallinn@waldorf.ee. Lisainfo telefonil 514 7054.