Vajame õpetajaid

Tallinna Vaba Waldorfkool

ootab oma sõbralikku seltsi täiendust:

muusikaõpetajat ülaastmele ja

eelkooli õpetajat.

Eeldame huvi waldorfpedagoogika vastu ja valmisolekut end täiendada.

Sooviavaldust ja CV-d ootame

aadressile tallinn@waldorf.ee

Lisainfo telefonil 51 47 054