Toeta meid

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa on Tallinna Vaba Waldorfkooli pidaja. Meie eesmärk on alternatiivsete haridusvõimaluste loomine kõigile õpihuvilistele Tallinnas ja lähiümbruses. Oleme võtnud endale missiooniks tagada Eesti Vabariigi haridusmaastiku mitmekesisuse.
 
Waldorfpedagoogika näol on tegemist alternatiivpedagoogilise suunaga, mis loob võimaluse peavoolust erineva hariduskäsitluse rakendamiseks üldhariduskoolis. Meie kooli on oodatud kõik lapsed, kelle vanemad eelistavad lapse loomulikust arengust lähtuvat ja looduse rütme arvestavat terviklikku arengut ning vaba inimese kujunemist.
 
Kui soovid ka omalt poolt meie tegevust toetada ja anda oma panuse Eesti haridusmaastiku rikastamiseks on sinu rahaline abi ja annetused oodatud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa arveldusarvele 332096490004 Danske pangas.
Palume ülekande selgitusse lisada sõna “annetus”.
 
Meie kooli on aja jooksul rahaliselt aidanud järgmised eraisikud ja organisatsioonid:
Software Stiftung AG
Heldur Meerits
Dr. Georg Beinlich
Waldorf Freunde Fond
Ülari Kriis
Märt Järvik
Toomas Torb
AS FEB
ja paljud teised...
 
Täname kõiki, kes on võtnud nõuks meie kooli toetada!