Sidus kogukond annab võimaluse

„Sidus kogukond annab võimaluse - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi laste huvitegevuse, lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku tegevuse“ (2013)

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekt "Sidus kogukond annab võimaluse - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi laste huvitegevuse, lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku tegevuse" seisneb teenuste arendamises, mis keskenduvad erivajadustega laste ja noorte õpi- ja arenguvõimaluste avardamisele kaasava hariduse põhimõttel ning nende vanemate toetamisele ja vanemlike oskuste parandamisele Tallinnas Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosades.

Projekti põhieesmärgiks on sotsiaalsete probleemide ennetamine ja leevendamine erivajadustega laste, noorte ja nende perede hulgas ning neile sotsiaalse toe loomine. Eesmärgi saavutamiseks on lisaks noortele ja nende vanematele programmi kaasatud ka tugiisikud. Antud projektiga soovib Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa laiendada juba tegutsevat kogukonda ja avardada seltsi sotsiaalset funktsiooni.

Projekti esimese etapi käigus töötame välja teenuste äriplaani ning teenuste hindamiskriteeriumid ja –vahendid teenuse kvaliteedi, kättesaadavuse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Projekti käigus on plaanis saavutada toimiv ja tõhus koostöö avaliku sektoriga ja kaasatud partneritega. Etapi lõpuks sõlmime koostöökokkulepped avaliku võimu partneritega teenuse paremaks finantseerimiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Projekt viiakse läbi perioodil 01.03 - 30.06.2013 ja seda rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kogusummas 2996,24 €.

Avatud kogukonnana oleme huvitatud koostööst ja inimestest, kes soovivad selles projektis kaasa lüüa.
 
Projekti tegevuskavaga saad tutvuda siin.
 
Peamiste projekti dokumentidega saad tutvuda siin:
 
Lähem info:
Indrek Paide, projektijuht
Tel. 527 1012, e-post tallinn@waldorf.ee või indrek.paide@gmail.com