Selge sõnum tagab mõistetavuse

„Selge sõnum tagab mõistetavuse – Tallinna waldorfkogukonna avamine üldsusele“ (2013-2014)

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekt „Selge sõnum tagab mõistetavuse – Tallinna waldorfkogukonna avamine üldsusele“ seisneb seltsi suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste arendamises, sise- ja väliskommunikatsiooni tõhustamises ning meediakuvandi parandamises. Projekti eesmärk on tagada, et seltsi sisene ja väline kommunikatsioon toimib tõhusalt ja kokkulepitud põhimõtete kohaselt, selts suudab oma sõnumit selgelt ja mõjusalt edastada, selts on meedias nähtav, positiivse ja usaldusväärse kuvandiga ning seltsis toimivad läbiräägitud suhtlemiskultuuri reeglid.

Selleks lepitakse projekti käigus kokku kommunikatsiooni üldpõhimõtted ja tegevuskava nii väliseks kui ka sisekommunikatsiooniks, viiakse läbi meediakoolitus ja konverents „Waldorfgümnaasium Tallinnas – mida tähendab keskharidus waldorfkoolis“, valmivad waldorfkooli tutvustavad videoklipid ning uuendatakse jooksvalt kooli kodulehekülge.

Projekti tegevuste sihtrühmaks on sisekommunikatsiooni osas erinevad seltsisisesed osapooled, väliskommunikatsiooni osas peamiselt teadlikke haridusvalikuid tegevad lapsed, noored ja nende vanemad, samuti täiskasvanud, õpetajad, haridusametnikud ja laiem avalikkus Põhja-Tallinnas, Tallinnas ja Harjumaal.

Projekt viiakse läbi perioodil 01.04.2013 - 31.03.2014 ja seda rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) kogusummas 5886,84 €.

Projekti dokumendid:

Lähem info:
Kairi Järvik-Elvisto, projektijuht
Tel. 52 69 117, e-post selts@waldorf.ee või kairi.jarvikelvisto@gmail.com