Projektid

Elujõuline ja arenev Tallinna Vaba Waldorfkool

Siseministeerium ja Kodanikuühenduse Sihtkapital toetas 2017/2018. õppeaastal MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekti "Elujõuline ja arenev Tallinna Vaba Waldorfkool". Projekti käigus loodi seltsi annetuste kogumise strateegia, uuendati kooli õppekava ning värskendati kooli kodulehte. 

Kool saab oma tegevuseks raha riigilt, lapsevanematelt ja seltsi tegevustuludest. Projekti eesmärk oli töötada välja lahendus, kuidas leida riigi ja vanemate kõrvale rahastust annetajate või püsitoetajate näol.

Projekti käigus:

Selge sõnum tagab mõistetavuse

„Selge sõnum tagab mõistetavuse – Tallinna waldorfkogukonna avamine üldsusele“ (2013-2014)

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekt „Selge sõnum tagab mõistetavuse – Tallinna waldorfkogukonna avamine üldsusele“ seisneb seltsi suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste arendamises, sise- ja väliskommunikatsiooni tõhustamises ning meediakuvandi parandamises. Projekti eesmärk on tagada, et seltsi sisene ja väline kommunikatsioon toimib tõhusalt ja kokkulepitud põhimõtete kohaselt, selts suudab oma sõnumit selgelt ja mõjusalt edastada, selts on meedias nähtav, positiivse ja usaldusväärse kuvandiga ning seltsis toimivad läbiräägitud suhtlemiskultuuri reeglid.

Sidus kogukond annab võimaluse

„Sidus kogukond annab võimaluse - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi laste huvitegevuse, lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku tegevuse“ (2013)

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekt "Sidus kogukond annab võimaluse - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi laste huvitegevuse, lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku tegevuse" seisneb teenuste arendamises, mis keskenduvad erivajadustega laste ja noorte õpi- ja arenguvõimaluste avardamisele kaasava hariduse põhimõttel ning nende vanemate toetamisele ja vanemlike oskuste parandamisele Tallinnas Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosades.