Koostöise väärtuspõhise kogukonna arendamine

Siseministeerium ja Kodanikuühenduse Sihtkapital toetab sel ja järgmisel õppeaastal MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekti "Koostöise väärtuspõhise kogukonna arendamine". Projekti toel korrastame seltsi ja kooli juhtimist, loome kooli personalistrateegia ja arendame oma kogukonda.

Projekti “Koostöine väärtuspõhine kogukond” eesmärk on:

- Korrastada Tallinna Vaba Waldorfkooli ja kooli pidaja MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa juhtimisskeemi, et kõik kooli ja seltsi tegevusse kaasatud inimesed teaksid, kuidas kool ja selts toimivad ning kuidas on jagunenud vastutusvaldkonnad erinevate juhtimisüksuste vahel. Tulemuseks on juhtimisskeemi kirjeldus, uuendatud seltsi ja kooli põhikirjade vastavad peatükid ning vastavad ametijuhendid.

- Luua seltsi ja kooli personalistrateegia, et kõik kooli ja seltsi tegevusse kaasatud inimesed teaksid, kuidas värbame uusi inimesi; kuidas toetame ja arendame olemasolevaid; kuidas tunnustame; kuidas mõõdame ja hindame oma personalialast tööd. Tulemuseks on seltsi ja kooli personalistrateegia.

- Arendada koostöist ja väärtuspõhist kogukonda, et kõik kooli ja seltsi tegevusse kaasatud inimesed tajuks oma tegevust meeskonnatööna ning jagaksid ühiseid väärtusi. Selgitame, milline on nn meie lugu: Kes me oleme? Mida ja kuidas teeme? Mida väärtustame? Tulemuseks on ühist lugu ja väärtusi selgitav brošüür tööpealkirjaga “Meie lugu”, mille sihtrühmaks on kõik kogukonna liikmed, aga ka potentsiaalsed uued seltsi ja kooliga liitujad.

KÜSK-i toetatud projekt kestab 2018. aasta aprillist kuni 2019. aasta aprillini.

Kõigi tegevuste eelarve on 14 211 eurot. Sellest katab 8975 eurot Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Rohkem infot:

Kairi Järvik-Elvisto, projektijuht
526 9117, selts@waldorf.ee