Juhatus

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa kõrgeim juhtorgan on seltsi liikmete üldkoosolek, mis koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Seltsil on 2018 seisuga 69 liiget.

Seltsi igapäevast tegevust juhib juhatus. Juhatusse kuuluvad:

Kairi Järvik-Elvisto, Marge Varma, Rein Leipalu, Titus Paldrok, Kristina Šanin.

Juhatuse volitused kestavad kuni 13.01.2022.