Juhatus

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa kõrgeim juhtorgan on seltsi liikmete üldkoosolek, mis koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Seltsil on 15.08.2016 seisuga 71 liiget.

Seltsi igapäevast tegevust juhib juhatus. Juhatusse kuuluvad:

Erik Kadarik – juhatuse esimees
Kairi Järvik-Elvisto – juhatuse liige 
Marge Varma – juhatuse liige
Rein Leipalu – juhatuse liige
Titus Paldrok – juhatuse liige

Juhatuse volitused kestavad kuni 13.01.2018.