Juhatus

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa kõrgeim juhtorgan on seltsi liikmete üldkoosolek, mis koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Seltsil on 27.11.2017 seisuga 78 liiget.

Seltsi igapäevast tegevust juhib juhatus. Juhatusse kuuluvad:

Kairi Järvik-Elvisto – juhatuse liige 
Marge Varma – juhatuse liige
Rein Leipalu – juhatuse liige
Titus Paldrok – juhatuse liige
Carol Tikerperi - juhatuse liige
Kärt Ulman-Clancy - juhatuse liige
Kristina Šanin - juhatuse liige

Juhatuse volitused kestavad kuni 13.01.2020.