Pikapäevarühm

Pärast koolitunde on nooremate klasside õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühmas, kus neile on tagatud liikumine vabas õhus, arendavad tegevused, loovmängud, kerge eine ning koos tegutsemine pikapäevarühma õpetaja hoole all.

Pikapäevarühma õpetaja on Kirsti Haller.

Õpilase osalemiseks pikapäevarühmas esitab tema vanem kooli juhatajale vastava avalduse.

Pikapäevarühm algab kõigil koolipäevadel kell 13.00 ja lõpeb 17.00. 

Pikapäevarühma täiskoha tasu (osalemise korral 5 päeval nädalas) on alates 2020/2021. õppeaastast 30 eurot kuus. Tasu sisaldab ka kerget einet kell 15. Pikapäevarühmas on võimalik osaleda ka osalise ajaga, mille lapsevanem märgib avaldusel. Osalise aja korral on ka tasu proportsionaalselt väiksem.

Pikapäevarühma õpetajaga saab koolipäevadel kell 13.00-17.00 ühendust telefonil 517 9864, muul ajal tööpäeviti telefonil 5333 1686.

Päevakava

13.00 Päevaring

13.20 Tegevused õues: loodusvaatlused, mängud, jalutamine

14.30 Arendavad tegevused: mängimine, meisterdamine, lugemine, joonistamine, voolimine, muinasjuttude jutustamine või lugemine, -lavastamine jne

15.00 Söömine

15.40 Individuaalne tegevus

17.00 Kojuminek