Eurütmiateraapia

Eurütmia on liikumiskunst, millele pani aluse 1919. aastal Rudolf Steiner. Kui avati esimene waldorfkool Stuttgartis, oli eurütmia kohe ka kooli õppekavas.

Eurütmia tähendab kreeka keeles "ilus liikumine". Ilus inimene on harmooniline inimene. Inimene, kes valitseb kõiki oma hingealasid, inimene, kes ei kõigu antipaatia ja sümpaatia jõudude tuule käes, kes ei jäta oma tahtejõuetuse pärast olulisi samme elus tegemata. Eurütmia tegelebki kõigi kolme hingealaga – tahte, tunde ja mõtlemisvõimega.

Kui inimene kuuleb kõnet või muusikat, siis tema seesmine olemus liigub sellega kaasa. Need liigutused on väliselt nähtamatud, need surutakse meie seesmuses alla. Eurütmia kaudu tuuakse nähtavale see liikumine meie sees, mis kaasneb kuulamisega. Kuulamisele iseloomulik nähtamatu liikumiselement tehakse visuaalseks. Seepärast kõneldakse eurütmiast kui nähtavast kõnest ja nähtavast muusikast. „Eurütmia kaudu õpivad inimesed õigesti kuulama,“ on öelnud R. Steiner.

Häälikute, helitoonide ja intervallide žestid, millega kõne või muusika nähtavaks tehakse, ei ole märgid ega viipekeel, vaid selle hääliku, helitooni või intervalli objektiivne olemus. Häälikute, helitoonide ja intervallide olemus kannab endas erinevaid jõude, mille olemasolu arvestab eurütmiateraapia ning kasutab neid jõudusid inimese harmoniseerimiseks ja raviks. Eurütmiateraapia liigutused ergutavad üksikute organite ja organsüsteemide tööd ning toetavad inimese võimet end tervendada. Eurütmiateraapia on abiks, kui on vaja organismi liialt nõrku või üleliia tugevaid impulsse stimuleerida või ohjeldada. Lähtuvalt eurütmia olemusest on eurütmiateraapia puhul kaasatud inimese hingelis-vaimne pool, misläbi teraapia mõjub inimesele terviklikult. Seega on võimalik somaatiliste probleemidega tegelemise kõrval tasakaalustada emotsionaalseid kõikumisi ja pingeid ning tugevdada minatunnet.

Harjutusi tehakse seistes või ruumis liikudes, vahel kasutatakse abivahendeid (vasksauad ja -kuulid vm).  Patsient teeb koos terapeudiga talle ette näidatud harjutusi, mida korratakse teraapiatundides vajadusel mitmeid kuid.

Koolis käib laps eurütmiateraapia tundides regulaarselt üks kord nädalas, teraapiaperioodi pikkus on 8–9 nädalat. Teraapiasse tuleva lapse valib välja klassiõpetaja ja eurütmiaterapeut koos, võttes arvesse vaatlustulemusi ja kogemusi. Lapse teraapiasse tulemine toimub kokkuleppel lapsevanematega. Lapsevanem esitab ka ülevaate oma lapse tervisest ja arengust, mis on üks oluline osa lapsele teraapiaplaani koostamiseks.