Lapse eelregistreerimine

. klassi

Eelregistreerimine ei sea lapsevanemale kohustusi kooli ees ega kindlusta lapsele kohta koolis.