Õppemaks

Kooli õppemaks on alates 2019/2020. õppeaastast põhikoolis 1440 eurot aastas ehk kümnel kuul 144 eurot kuus ning gümnaasiumis 1500 eurot aastas ehk kümnel kuul 150 eurot kuus.

Võimalus on taotleda õppemaksusoodustust, kui ühest perest õpib koolis ja/või Ilmapuu Waldorflasteaias ja/või Meelespea Waldorflasteaias kokku kaks või enam last.  Õppemaksu suurus on sel juhul kahe lapse õppimise korral 20% väiksem ja kolme lapse õppimise korral 40% väiksem. Soodustuse saamiseks tuleb esitada kooli pidajale MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa juhatusele avaldus.

Samuti on lapsevanemal õigus avalduse alusel pere majanduslike raskuste korral taotleda õppemaksusoodustust.

Õppemaksu soodustuste andmise korra kohta võib täpsemalt lugeda siit.

Haridus- ja Teadusministeeriumi info erakoolide lapsevanematele: https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele