Õpetajad

Ingrid Mets

I klass

ingrid.mets@waldorf.ee

Kaili Nurk

II klass

kaili.nurk@waldorf.ee

Moonika Liidemaa

III klass

moonika.liidemaa@waldorf.ee

Andres Idla

IV klass

andres.idla@waldorf.ee

Liivi Luhtaru

V klass

liivi.luhtaru@waldorf.ee

Kaili Kuldsaar

VI klass

kaili.kuldsaar@waldorf.ee

Olev Ojap

VII klass,

tööõpetus

olev.ojap@waldorf.ee

Annely Jaanhold 

VIII klass,

vene keel

annely.jaanhold@waldorf.ee

Merle Paat

IX klass

merle.paat@waldorf.ee

Anton Leppik

X klass

füüsika, keemia

anton.kuvsinov@waldorf.ee

Mai Peetsalu

XI klass

matemaatika

mai.peetsalu@waldorf.ee

Sirje Tibar

XII klass,

matemaatika

sirje.tibar@waldorf.ee

Piret Meier

käsitöö

piret.meier@waldorf.ee

Eleonora Lesina

inglise keel

eleonora.lesina@waldorf.ee

Gertrud Kasemaa

inglise keel

gertrud.kasemaa@waldorf.ee

Kristina Šanin

eesti keel

kristina.sanin@waldorf.ee

Heret Ameljushenko

vene keel

inglise keel

heret.ameljushenko@waldorf.ee

Tatjana Tabakina

vene keel

tatjana.tabakina@waldorf.ee

Esther Grünberg

saksa keel

esther.grynberg@waldorf.ee

Maris Valtin

ladina keel

marisvaltin@waldorf.ee

Toomas Trapido

bioloogia

toomas.trapido@waldorf.ee

Sirje Pallo

ajalugu

sirje.pallo@waldorf.ee

Elo Lindström

ajalugu

elo.lindstrom@waldorf.ee

Tõnis Liibek

ajalugu

tonis.liibek@waldorf.com

Pille Kängsep

kunstiõpetus,

geograafia, bioloogia

pille.kangsep@waldorf.ee

Grete Maipuu

muusikaõpetus

grete.maipuu@waldorf.ee

Kristel Marand

muusikaõpetus

kristel.marand@waldorf.ee

Siiri Veensalu

draamaõpetus

siiri.veensalu@waldorf.ee

Marelle Grünthal-Drell

kehaline kasvatus 

marelle.grynthal-drell@waldorf.ee

Heidi Kärdi

eripedagoog-nõustaja

heidi.kardi@waldorf.ee

Kirsti Haller

pikapäevarühm

kirsti.haller@waldorf.ee

Katrin Napp

ravieurütmia

katrin.napp@waldorf.ee