Gümnaasium

Alanud on vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks Tallinna Vaba Waldorfkooli 10. klassi!

  • 21.02.2019 kell 18 (neljapäev) toimub gümnaasiumi tutvustav õhtu - oodatud on nii lapsevanemad kui õpilased! 
  • 6.03.2019 kell 16.30 (kolmapäev) on tutvumisharjutused waldorfkoolide 9. klassi lõpetajatele, kes soovivad oma haridusteed meie gümnaasiumis jätkata.
  • 13.03.2019 kell 16.30 (kolmapäev) on tutvumisharjutused kõigile, kes soovivad meie kooli 10. klassiga uuest õppeaastast liituda!

Kui oled meie kooli gümnaasiumist huvitatud, registreeri end siin: http://tallinn.waldorf.ee/kool/registreerimine/registreerimis-vorm

Lisainfo: telefonil 601 6504 või gertrud.kasemaa@waldorf.ee


Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad inimeses võrdset tähelepanu selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ja terve tahe.

Waldorfpedagoogika põhineb inimese ealisel arengul ja tema eesmärk on pakkuda noorele inimesele võimalusi mitmekülgseks arenguks. Seepärast on intellektuaalsete õppeainete kõrval olulised ka kunstilised õppeained nagu maalimine, draama, muusika jt kuni gümnaasiumi lõpuni. Erinevates õppeainetes tegeletakse ühes ajas sarnaste teemade ning probleemidega, mis annab võimaluse tajuda enam ainete omavahelist seotust ja maailma terviklikkust.

Õppetöö põhineb aktiivõppe meetoditel nagu grupitööd, arutelud, laboratoorsed katsed, teemavihikud ja mitmesugused ametipraktikad. Seetõttu eeldame õpilaselt aktiivset osalemist igal koolipäeval. Samuti peame väga oluliseks õpilaste oskust ja tahet kriitiliselt mõelda ning oma seisukohti argumenteeritult esitada.

Waldorfkooli ainekavad vastavad riiklikele ainekavadele ja seega sooritavad kõik lõpetajad riigieksamid ning lõputunnistus on täiesti samaväärne iga teise keskkooli lõputunnistusega.

Ootame koolist huvitatud õpilasi külla ning oleme valmis kõigile õppimisvõimalustest ja koolist enam rääkima.

Tavaliselt toimub veebruaris kooli tutvustav õhtu, mil kõik tulevased gümnasistid ja nende pered saavad kooliga lähemalt tutvuda. Märtsis toimuvad tutvumisharjutused, kus eelnevalt registreeritud kandidaadid ja tulevased õpetajad saavad omavahel tutvuda.

Pärast tutvumisharjutusi toimuvad vestlusvoorud. 10. klassi uued õpilased selguvad tavaliselt mai alguseks.

Kui oled meie kooli gümnaasiumist huvitatud, registreeri end siin: http://tallinn.waldorf.ee/kool/registreerimine/registreerimis-vorm