Gümnaasium

Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad inimeses võrdset tähelepanu selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ja terve tahe.

Waldorfpedagoogika põhineb inimese ealisel arengul ja tema eesmärk on pakkuda noorele inimesele võimalusi mitmekülgseks arenguks. Seepärast on intellektuaalsete õppeainete kõrval olulised ka kunstilised õppeained nagu maalimine, draama, muusika jt kuni gümnaasiumi lõpuni. Erinevates õppeainetes tegeletakse ühes ajas sarnaste teemade ning probleemidega, mis annab võimaluse tajuda enam ainete omavahelist seotust ja maailma terviklikkust.

Õppetöö põhineb aktiivõppe meetoditel nagu grupitööd, arutelud, laboratoorsed katsed, teemavihikud ja mitmesugused ametipraktikad. Seetõttu eeldame õpilaselt aktiivset osalemist igal koolipäeval. Samuti peame väga oluliseks õpilaste oskust ja tahet kriitiliselt mõelda ning oma seisukohti argumenteeritult esitada.

Waldorfkooli ainekavad vastavad riiklikele ainekavadele ja seega sooritavad kõik lõpetajad riigieksamid ning lõputunnistus on täiesti samaväärne iga teise keskkooli lõputunnistusega.

Ootame koolist huvitatud õpilasi külla ning oleme valmis kõigile õppimisvõimalustest ja koolist enam rääkima.


Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnaasiumit tutvustav õhtu

Ootame 15. veebruaril 2018 kell 18.00 nii 10. klassist huvitatud noori kui ka nende vanemaid vestlusõhtule. Koguneme kooli (Tuulemaa 12) teisel korrusel, ruumis 211.

Teeme ülevaate koolielust, sisseastumisest, õppimisvõimalustest ja gümnaasiumi läbimise tingimustest, aga kindlasti vastame ka küsimustele.

Noortele tutvustavad kooli meie gümnasistid ning vanematega vestlevad õpetajad.

Olete oodatud!


 
Hea, Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnaasiumisse pürgija!
 
Käes on aeg, mil sul on võimalus astuda üks samm oma haridusteel ning
tulla end tutvustama ja tutvuma oma võimaliku kooliga.
Kolmapäeval, 21. veebruaril 2018 on oodatud kõik waldorfkoolide 9. klassi
õpilased ja 7. märtsil 2018 teiste koolide õpilased, et koos ja ka iseseisvalt
nii mängides, nuputades, arvutades, kirjutades, rääkides, küsides kui ka
joonistades anda aimu endast ning saada kogemus tulevasest koolist ja
kaaslastest.
 
Tutvumisharjutused toimuvad Tallinna Vabas Waldorfkoolis, Tuulemaa 12 II
korrusel. Kogunemine kell 15.00. 
 
Tutvumisharjutustele tulemise eelduseks on kooli eelregistreerimisvormi
täitmine kodulehel, aadressil
 
Võta kaasa kirjutusvahend, selge meel ja hea tuju.