Gümnaasium

Hea, Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnaasiumisse pürgija!

Eriolukorra kehtestamise tõttu riigis on gümnaasiumi 17. märtsil toimuma pidanud tutvumisharjutused edasi lükatud.

Võtame kõigi registreerunutega e-posti teel ühendust kohe, kui selgub aeg, mil on võimalik tutvumisharjutused läbi viia.

Tutvumisharjutustele tulemise eelduseks on kooli eelregisteerimisvormi täitmine kodulehel, aadressil http://tallinn.waldorf.ee/kool/registreerimine/registreerimis-vorm

 

 

Lisainfo: tallinn@waldorf.ee

Kohtumiseni!


Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad inimeses võrdset tähelepanu selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ja terve tahe.

Waldorfpedagoogika põhineb inimese ealisel arengul ja tema eesmärk on pakkuda noorele inimesele võimalusi mitmekülgseks arenguks. Seepärast on intellektuaalsete õppeainete kõrval olulised ka kunstilised õppeained nagu maalimine, draama, muusika jt kuni gümnaasiumi lõpuni. Erinevates õppeainetes tegeletakse ühes ajas sarnaste teemade ning probleemidega, mis annab võimaluse tajuda enam ainete omavahelist seotust ja maailma terviklikkust.

Õppetöö põhineb aktiivõppe meetoditel nagu grupitööd, arutelud, laboratoorsed katsed, teemavihikud ja mitmesugused ametipraktikad. Seetõttu eeldame õpilaselt aktiivset osalemist igal koolipäeval. Samuti peame väga oluliseks õpilaste oskust ja tahet kriitiliselt mõelda ning oma seisukohti argumenteeritult esitada.

Waldorfkooli ainekavad vastavad riiklikele ainekavadele ja seega sooritavad kõik lõpetajad riigieksamid ning lõputunnistus on täiesti samaväärne iga teise keskkooli lõputunnistusega.

Ootame koolist huvitatud õpilasi külla ning oleme valmis kõigile õppimisvõimalustest ja koolist enam rääkima.

Tavaliselt toimub veebruaris kooli tutvustav õhtu, mil kõik tulevased gümnasistid ja nende pered saavad kooliga lähemalt tutvuda. Märtsis toimuvad tutvumisharjutused, kus eelnevalt registreeritud kandidaadid ja tulevased õpetajad saavad omavahel tutvuda.

Pärast tutvumisharjutusi toimuvad vestlusvoorud. 10. klassi uued õpilased selguvad tavaliselt mai alguseks.

Kui oled meie kooli gümnaasiumist huvitatud, registreeri end siin: http://tallinn.waldorf.ee/kool/registreerimine/registreerimis-vorm