Eelkool

Meie kooli eelkool annab lastele ja nende vanematele võimaluse saada kogemus waldorfpedagoogika meetoditest ja valmistab lapsi ette astuma mistahes waldorfkooli.

Meie eelkooli eesmärk on waldorfpedagoogika põhimõtteid järgides toetada 6-aastaste laste terviklikku arengut kooliküpsuse kujunemiseni. Eelkoolis saavad lapsed koos õpetajaga

  • laulda,
  • luuletusi retsiteerida,
  • mesilasvahakriitidega joonistada ja maalida,
  • akverellidega maalida,
  • mesilasvahast voolida,
  • meisterdada ja teha käsitööd (pms praktilisi pehmest naturaalsest materjalist mänguasju, millega saab mängida ja lavastada muinasjutuetendusi),
  • mängida lauluringmänge ning osavust, kiirust ja vastupidavust arendavaid liikumismänge jm.

Iga tunni lõpus kuulavad lapsed õpetaja esituses muinasjuttu, mille temaatikat käsitletakse erinevates tegevustes. Eelkooli rühma suurus on 8-12 last.

Eelkooli tunnid toimuvad 2021-2022. õppeaastal alates 18. septembrist kuni 23. aprillini laupäeviti kell 11-13. Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õppemaks on olenevalt kalendrikuus toimunud tundide arvust 20-40 eurot.

Eelkooli koha taotlemiseks on lapsevanemal vaja laps eelregistreerida kooli kodulehel (0. klass).

Lapse eelkoolis osalemise kohta sõlmitakse lapsevanema ja kooli pidaja vahel leping.

Eelkooli õpetaja on Kaili Nurk.