Kolleegiumi töö

Tallinna Vaba Waldorfkooli pedagoogilist ja personalialast tööd juhib ja selle eest vastutab õpetajate kolleegium, mis täidab ka õppenõukogu ülesandeid.

  • 2017/2018. õppeaastal koguneb kolleegium igal neljapäeval kell 15-18, v.a koolivaheaegadel.
  • Kolleegiumi juhataja on Kristina Šanin, tel: 514 7054, e-post: kristina.sanin@waldorf.ee.