Toetused Huvikoolis õppivale lapsele

Vähekindlustatud perede lastele on võimalik taotleda Tallinna linna huvihariduse toetust.

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Toetusi on õigus taotleda kuni 350 eurot aastas lapse kohta.

Loe lähemalt: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Toetused-huvikoolis-oppivale-lapsele

Lasterikastel peredel (pere, kus on neli või enam last) on võimalik taotleda Eesti Lasterikaste Perede Liidu huvihariduse toetust.

Loe lähemalt: http://www.lasterikkad.ee/projektid/huviharidus/