Huvikool

Pilli-, laulu- ja ansambliõpe

Kellele ring mõeldud on : alates 1. klassist

Mis keeles õppida saab:  Eesti

Tunnid toimuvad:  Individuaal- ja ansamblitunnid, tundide ajad kokkuleppel õpetajaga

Pilli-, laulu- ja ansambliõppest lühidalt:   Pilli-, laulu- ja ansambliõpe on mõeldud noorele, keda huvitab laulmise või muusikainstrumendi õppimine ja ansamblis mängimine. Õpilasi võetakse vastu laulu-, klaveri-, vaskpillide- ja löökpilli erialale. Tunnid toimuvad kord nädalas Tallinna Vaba Waldorfkooli ruumides. Tunniprogramm ehitatakse üles õpilase individuaalseid soove arvestades, võimaldades vaba ja mitmekülgset arengut. Tunnid on loomingulised ja pakuvad nii praktilisi kui ka muusikateoreetilisi teadmisi ja oskuseid. Lapsed esinevad kuupidudel ja võimaluse korral teistel sündmustel.

Õpetajad : 

Merle Paat (klaveriõpetaja) on klassikalist klaverimängu ja seda toetavat muusikateooriat õppinud Hiiumaal R. Tobiase nimelises Kärdla Muusikakoolis ning on end täiendanud ka Tallinna Ülikoolis muusikaõpetajaerialal. Kergemuusika ja klaverisaatega on ta aga tegelenud iseseisvalt, oma huvist – kuulates meistrite klaverimängu ja seda ise järgi proovides. Õpilase enda huvi, püüdlikkus ja rõõm õnnestumiste üle on need lihtsad põhimõtted, mida õpetaja Merle oma õpilaste klaverimängu sõbralikul toetamisel järgib. Lisaks algajatele on tema õpilasteks aastate jooksul saanud ka niisugused lapsed, kelle klaverimänguhuvi ja rõõm on kusagil liigse välise surve tõttu kadunud. Vabas ja loovas koostöös õpetaja Merlega on aga nende huvi ja usk endasse kui muusikusse taas tärganud, mis on rõõmustanud paljusid.

Marko Naissoo: Eelnev pilliõpetamiskogemus on mul pärit Lindakivi huvikoolist trummiõpetajana,siis Meero Muusikus kitarriõpetajana ja aastatel 2007- 2014.a. kitarri-,basskitarri ja trummiõpetajana Kehra Kunstidekoolis.Olen õppinud lastemuusikakoolis klassikalist kitarri 4 aastat,3 aastat löökpille ja,3 aastat trumme G.Otsa muusikakoolis .Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari muusikaõpetaja erialal,kavatsen jätkata õpinguid Tallinna Ülikooli magistratuuris muusikaõpetaja erialal. Olen töötanud alates 1991.a. alates tegevmuusikuna erinevates kollektiivides,esinenud paljudel festivalidel,mänginud erinevaid pille ligi kümnel plaadil. Hetkel töötan ka Politsei- ja Piirivalveorkestris löökpillimängijana.

Priit Paabo (vaskpillid: trompet, bariton/eufoonium, tuuba) on õppinud muusikat H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, erinevatel meistrikursustel Eesti, Soomes Rootsis, Saksamaal. Kõrghariduse omandas 1996 Eesti Muusikaakadeemias. Praeguseks on tuubat mänginud üle 30 aasta, neist elukutselise mängijana 25. Priit on osalenud kõigi Eesti kutseliste puhkpilliorkestrite ja peaaegu kõigi Eesti sümfoonia- ja projektiorkestrite töös, lisaks ka mänginud erinevates ansamblites, teinud produtsendi tööd kontsertide korraldamisel. Praegu töötab Priit Politsei- ja Piirivalveorkestris tuubamängijana. Priit ootab pillitundidesse kõiki huvilisi. Kontakti saab võtta alloleva registreerimisvormi kaudu või meiliaadressil priitpa@hotmail.com.

Hind: 17.50.- eurot ühe individuaalse tunni eest
Info: