Liikumismängude ring

Liikumismängude ring

Juhendaja: Marelle Grünthal-Drell MSc- Kasvatusteadused. MSc- Kehaline kasvatus. Kehaline kasvatus ja liikumisõpetus ning inimeseõpetus Tallinna Vaba Waldorfkoolis. Õpetajaraamatu „Toitumine ja liikumine“ koolitaja Tervise Arengu Instituudis. Tervisekasvatus ja esmaabi, ohutus ja riskiennetus noorsootöös, tervis ja keskkond, liikumisharrastused, anatoomia-füsioloogia, harrastusspordi psühholoogia jm õppeainete lektor mitmes kõrgkoolis. Töötanud Baltimaade juhtivate südamekirurgidega ja ortopeedidega, tegelenud erivajadustega noortega, juhendanud korvpallitreeninguid. Esinenud lektorina Bulgaaria ülikoolis eesti laste tervise teemadel.

 Ootame 1.-4.klassi tüdrukuid ja poisse liikumismängude ringi, mille sisuks on

  • üldkehaline ettevalmistus, erinevate lihasgruppide aktiviseerimine,
  • tähelepanu, koordinatsiooni ja osavuse arendamine,
  • liigutusvilumuste harjutamine (kõnd, jooks, hüplemine, hüpped, roomamine, ronimine,
  • kükitamine, viskamine, püüdmine, jne.),
  • sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine,
  • kooskõlastatud tegevuse õppimine ja mängukaaslaste arvestamine,
  • erinevad liikumismängud, mängud vahenditega,
  • loovliikumine jne.

Treeningud toimuvad kolmapäeviti kell 14.00-15.00

Treeningu tasu on 10 kuus

 

Link ETIS-sse https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?TextBoxName=Marelle%20Gr%C3%BCnthal-Drell&PersonVID=77501&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx

Esimene kokkusaamine toimub 4. oktoobril, ootame huviga!