Liikumismängude ring

Liikumismängude ring

Juhendaja: Andres Idla, Tallinna Vaba Waldorfkooli 4. klassi  klassiõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja 4.-5. klassile. Andres on läbinud Tallinna Ülikoolis kehalise kasvatuse bakalaureuse õppe ja kehakultuuri õpetaja magistriõppe. 
 Tallinna Huvikeskuses "Kullo", korraldanud 7 õppeaasta vältel, Tallinna koolide 3-5. klassidele koolispordimänge ja koolikohustuslikku ujumiskursust. 3 õppeaasta vältel olnud kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiklasside koordinaator Audentese Erakoolis. Alates aastast 2007 on tegutsenud ringijuhendajana Eesti Rahvusvahelises koolis. 
  Läbi 15 aastase töökarjääri on läbinud erinevaid spordi ja kehakultuuri alaseid koolitusi nagu murdmaasuusatamise ja matkatreeneri koolitused, Eesti olümpiakomitee ja alaliitude juures ning Waldorfharidusega seonduvalt Bothmer võimlemise kursuseid Järnas, Rootsis. 

 Ootame 1.-4.klassi tüdrukuid ja poisse liikumismängude ringi, mille sisuks on

  • üldkehaline ettevalmistus, erinevate lihasgruppide aktiviseerimine,
  • tähelepanu, koordinatsiooni ja osavuse arendamine,
  • liigutusvilumuste harjutamine (kõnd, jooks, hüplemine, hüpped, roomamine, ronimine,
  • kükitamine, viskamine, püüdmine, jne.),
  • sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine,
  • kooskõlastatud tegevuse õppimine ja mängukaaslaste arvestamine,
  • erinevad liikumismängud, mängud vahenditega,
  • loovliikumine jne.

Treeningud toimuvad kolmapäeviti kell 14.00-15.00

Treeningu tasu on 10 kuus

 

Link ETIS-sse https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?TextBoxName=Marelle%20Gr%C3%BCnthal-Drell&PersonVID=77501&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx