Liikumismängude ring

Liikumismängude ring

Juhendaja: Andres Idla, Tallinna Vaba Waldorfkooli 5. klassi  klassiõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja. Andres on läbinud Tallinna Ülikoolis kehalise kasvatuse bakalaureuse õppe ja kehakultuuri õpetaja magistriõppe. 
 Tallinna Huvikeskuses "Kullo", korraldanud 7 õppeaasta vältel, Tallinna koolide 3-5. klassidele koolispordimänge ja koolikohustuslikku ujumiskursust. 3 õppeaasta vältel olnud kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiklasside koordinaator Audentese Erakoolis. Alates aastast 2007 on tegutsenud ringijuhendajana Eesti Rahvusvahelises koolis. 
15-aastase töökarjääri on läbinud erinevaid spordi ja kehakultuuri alaseid koolitusi nagu murdmaasuusatamise ja matkatreeneri koolitused, Eesti olümpiakomitee ja alaliitude juures ning Waldorfharidusega seonduvalt Bothmer võimlemise kursuseid Järnas, Rootsis. 

 Ootame 1.-5. klassi tüdrukuid ja poisse liikumismängude ringi, mille sisuks on

  • üldkehaline ettevalmistus, erinevate lihasgruppide aktiviseerimine,
  • tähelepanu, koordinatsiooni ja osavuse arendamine,
  • liigutusvilumuste harjutamine (kõnd, jooks, hüplemine, hüpped, roomamine, ronimine,
  • kükitamine, viskamine, püüdmine, jne.),
  • sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine,
  • kooskõlastatud tegevuse õppimine ja mängukaaslaste arvestamine,
  • erinevad liikumismängud, mängud vahenditega,
  • loovliikumine jne.

 

Treeningu tasu on 10 eurot kuus.