Kunstiring lastele - Juhendaja Liina

Kellele ring mõeldud on : 1.-5. klass

Mis keeles õppida saab: Eesti

Tunnid toimuvad: Teisipäeviti kell 16.15-17.45

 

Kunstiringist lühidalt: Tegeleme kunstiga ja et kunsti mõte on pea lõpmatuseni laiendatav, siis ei kohku me tagasi erinevate väljakutsete ees, mida meie mõtted või tunded meile seavad. Püstitame erinevaid ülesandeid ja katsetame erinevaid tehnikaid, loome ja vaatleme teoseid. Kunstiringis on tihedalt põimunud neli olulist tegevust: mõtlemine, teadmine, tundmine ja loomine.

 

Kunsti õppekavadele toetudes: Kunstiga tegelemine arendab õpilase tajumisvõimet ja loovust, tasakaalustatab emotsioone, annab võimaluse enese paremaks tundmaõppimiseks, erinevate vaatepunktide leidmiseks ja aitab kaasa tervikliku maailmapildi kujunemisele. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist. Kunstiringis on võimalik arendada mõtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning harjutada objektiivse pilguga vaatamist.

 

Õpetaja: Liina Lepik. Olen käinud Tartu Lastekunstikoolis 8 aastat ja lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia eriala Kunst (graafika suund). Ülikooli kõrvalt hakkasin tasapisi toetama ka teisi kunstihuvilisi. Olen juhendanud kunstiringe, -töötubasid ja -tunde erinevates asutustes ja projektides (nt. Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Kadrioru Kunstimuuseumis, Muuseumis Miia-Milla-Manda, MTÜ Foorumteater korraldatud noortevahetustel jt) Kolm aastat tagasi alustasin Tallinna Vaba Waldorfkoolis esimese klassi klassiõpetajana ja viimased kolm aastat tegelesin klassi kõrvalt enese täiendamisega waldorfpedagoogika alal. Sellest aastast annan waldorfkoolis vaid üksikuid kunstitunde, sest jätkan ülikooliõpinguid kunstiõpetaja erialal. Usun kunsti võimesse toetada inimese ja maailma kasvamist.

Hind: 29.- eurot kuus (kord nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga)

Info: liina.lepik@waldorf.ee või telefonil 58 037897 (Liina Lepik)

 

Registreerimine: tallinn.waldorf.ee/huvikool/registreerimine