Huvikool

Draama- ja kõnekunsti ring

Alustame oktoobris! Registreeruge palun kodulehel!

Kellele ring mõeldud on : põhikooli õpilased

Mis keeles õppida saab:  Eesti

Tunnid toimuvad: 

Draama-ja kõnekunsti ringist lühidalt: Heale väljendusoskusele ja häälekasutusele pannakse alus juba lapsena.  Selles alusmüüris on palju olulisi ehituskive, mida me koos lastega valmistama ja müüri laduma hakkame. Mängud, harjutused,  jutud, näidendid ja improvisatsioon on meile selles ehitustöös lahketeks abilisteks.

Teatriring arendab loovust, empaatiavõimet, keskendumist, esinemisjulgust. Kohalolemist praeguses hetkes. Läbi teatrimängu areneb suhtlemisoskus. Mängimine laval annab võimaluse eneseavastamiseks, oma isiksuse mõistmiseks ja igakülgseks arendamiseks.

Õpetajad : Siiri Veensalu. Olen töötanud õpetajana, ringijuhendajana, projektijuhina, täiskasvanute koolitajana ning esinenud lavalistes projektides. Alates 2001. a. olen teinud kõnehääle ja esinemiskoolitusi nii gruppidele kui ka andnud individuaaltunde.Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli, õppinud kõne- ja draamakunsti Snellman-korkeakoulus Helsingis,  võtnud individuaaltunde kõne- ja lauluhääle alal mitme õpetaja juures Soomest, Hollandist ja Šveitsist ning täiendanud end uute draamameetodite ja mängu alal Eestis, Rootsis ja Saksamaal.

Hind: 40.- eurot kuus (2 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga)

Info: siiri.veensalu@gmail.com või telefonil 5225088 (Siiri Veensalu)