Liikumismängude ring

Liikumismängude ring

Juhendaja: Andres Idla, Tallinna Vaba Waldorfkooli 6. klassi  klassiõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja. Andres on läbinud Tallinna Ülikoolis kehalise kasvatuse bakalaureuse õppe ja kehakultuuri õpetaja magistriõppe. 

 Tallinna Huvikeskuses "Kullo" on ta korraldanud 7 õppeaasta vältel Tallinna koolide 3.-5. klassidele spordimänge ja koolikohustuslikku ujumiskursust. 3 aastat on ta olnud kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiklasside koordinaator Audentese Erakoolis. Alates aastast 2007 on tegutsenud ringijuhendajana Eesti Rahvusvahelises koolis.  15-aastase töökarjääri jooksul on ta läbinud erinevaid spordi- ja kehakultuurialaseid koolitusi nagu murdmaasuusatamise ja matkatreeneri koolitused Eesti Olümpiakomitee ja alaliitude juures ning waldorfharidusega seonduvalt bothmer-võimlemise kursuse Järnas Rootsis. 

 Ootame 2.-4. klassi tüdrukuid ja poisse (1. klass alates II poolaastast) liikumismängude ringi, mille sisuks on

  • üldkehaline ettevalmistus, erinevate lihasgruppide aktiviseerimine,
  • tähelepanu, koordinatsiooni ja osavuse arendamine,
  • liigutusvilumuste harjutamine (kõnd, jooks, hüplemine, hüpped, roomamine, ronimine, kükitamine, viskamine, püüdmine jne),
  • sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine,
  • kooskõlastatud tegevuse õppimine ja mängukaaslastega arvestamine,
  • erinevad liikumismängud, mängud vahenditega,
  • loovliikumine jne

Liikumismängude ring toimub TEISIPÄEVITI kell 14.15 – 15.00.

Treeningu tasu on 10 eurot kuus.