Juhis koolis käitumiseks alates 18. maist

 1. Kooli ruumides tohib viibida nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.
 2. Erinevate inimeste vahel tohib olla võimalikult vähe kontakte.
 3. Ühes õpperühmas võib olla lisaks õpetajale kuni kümme õpilast.
 4. Koolimajas ja ka -õues tegutsetakse ja liigutakse võimalikult hajutatult, võimalusel hoides 2 m distantsi.
 5. Kaitsemaski kandmine kooli ruumides on vabatahtlik, riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik.
 6. Koolimajja sisenetakse ükshaaval, hoides 2 m distantsi.
 7. Kooli välisukse juures desinfitseerib iga siseneja oma käed.
 8. Õpilane tohib koolimajas viibida ainult selles õpperuumis, kus tal toimub õpetajaga kokkuleppel õppetöö. Õpetajad peavad selle üle kirjalikku arvestust ning vastavad andmed on kooli valvelauas.
 9. Õpilased ei tohi minna keldrisse. Rattad peavad jääma kooliõue.
 10. Isikute vahel tuleb vältida otseseid kontakte (kätlemist, kallistamist jmt).
 11. Igal õpilasel on õppetöös osalemiseks koolis kaasas isiklikud õppevahendid.
 12. Aevastades või köhides tuleb katta oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Määrdunud salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse-kuivatatakse kohe käed.
 13. Pärast tualettruumi kasutamist tuleb käed korralikult sooja vee ja seebiga pesta ja kätepaberiga kuivatada.
 14. Pärast kokku lepitud õppetöö lõppemist koolimajas peab õpilane kohe koolimajast lahkuma. Enne majast väljumist tuleb pesta käed sooja vee ja seebiga või desinfitseerida need valvelaua juures.
 15. Haigusnähtudega ei tohi kooli tulla.

Küsimuste puhul pöörduge kooli e-posti aadressil tallinn@waldorf.ee.

Olgem terved!

Tallinna Vaba Waldorfkooli kolleegium

 

Tallinna Waldorfkool ...

... sai alguse kaheksateist aastat tagasi, kui alustas esimene klass seitsme lapsega. Praeguseks on meiega liitunud üle saja pere, kelle ühiste pingutustega loome päev-päevalt paremat keskkonda oma armsatele lastele ja iseendale. Meie jaoks tähendab haridus valmisolekut pideva muutusega hakkama saada ja sellest rõõmu tunda. Seega on õpiprotsess elukestev. Soovime, et meie majas ei oleks õppijatel vanusepiiri, sellepärast tegutsebki siin peale oma koolirahva ka teisi õppijaid ja õpetajaid.

Waldorfpedagoogika ...

... on hariduskäsitus, mis toetab loodust väärtustades inimese terviklikku arengut. Waldorflasteaias ja -koolis on laste mängu- ja õppevahendid looduslikest materjalidest, tegutsetakse kooskõlas looduses toimivate rütmidega.

Intellektuaalsete võimete arengu kõrval on suur tähelepanu loovuse avanemist toetavatel tegevustel ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel eakohase õppe abil.

Meie maja lugu ...

... algas 2010. aastal, kui pärast pikka kaalumist sõlmisime Tallinna linnaga Tuulemaa 12 hoone osas 10-aastase rendilepingu. Ühe suve jooksul võlusid lapsevanemad vana koolimaja kolmandale korrusele õdusa pesa meie kuuele klassile. Praegu on majas lisaks kooli kaheteistkümnele klassile lasteaed ja huvikool, korraldatakse seminare õpetajatele ja lapsevanematele, tegutseb pereterapeut ja mitu täiskasvanute koolitajat.