Tallinna Vaba Waldorfkool ...

... sai alguse üheksateist aastat tagasi, kui alustas esimene klass seitsme lapsega. Praeguseks on meiega liitunud üle 200 pere, kelle ühiste pingutustega loome päev-päevalt paremat keskkonda oma armsatele lastele ja iseendale. Meie jaoks tähendab haridus valmisolekut pideva muutusega hakkama saada ja sellest rõõmu tunda. Seega on õpiprotsess elukestev. Soovime, et meie majas ei oleks õppijatel vanusepiiri, sellepärast tegutsebki siin peale oma koolirahva ka teisi õppijaid ja õpetajaid.

Waldorfpedagoogika ...

... on hariduskäsitus, mis toetab loodust väärtustades inimese terviklikku arengut. Waldorflasteaias ja -koolis on laste mängu- ja õppevahendid võimalikult looduslikest materjalidest, tegutsetakse kooskõlas looduses toimivate rütmidega.

Intellektuaalsete võimete arengu kõrval on suur tähelepanu loovuse avanemist toetavatel tegevustel ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel eakohase õppe abil.

Meie maja lugu ...

... algas 2010. aastal, kui pärast pikka kaalumist sõlmisime Tallinna linnaga Tuulemaa 12 hoone osas rendilepingu. Ühe suve jooksul võlusid lapsevanemad vana koolimaja kolmandale korrusele õdusa pesa meie kuuele klassile. Praegu on majas lisaks kooli kolmeteistkümnele klassile lasteaed ja huvikool, korraldatakse koolitusi nii õpetajatele kui lapsevanematele.