Tallinna Vaba Waldorfkool jätkab alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevust mittestatsionaarses vormis.

Tegemist ei ole vaheajaga ja sel perioodil peavad õpilased iseseisvalt tegelema õppetööga. Praeguse otsuse kohaselt toimub kogu infovahetus õppetegevuse kohta Stuudiumi kaudu.

Lisaks õppetööle ei toimu koolihoones ka huvikooli tunnid, eelkool ning lastevanemate kool. Samuti ei saa hoonet kasutada rentnikud.

Samuti lükkame edasi gümnaasiumi tutvumisharjutused, mis pidid toimuma 17. märtsil, peatatud on ka esimese klassi vastuvõtutoimingud. Kool võtab kõigi registreerunutega kohe ühendust, kui selgub, millal on võimalik sisseastumisega seotud tegevusi jätkata. 

Küsimuste puhul pöörduge kooli e-posti aadressil tallinn@waldorf.ee.

Olgem terved!

Tallinna Vaba Waldorfkooli kolleegium

 

Tallinna Waldorfkool ...

... sai alguse kaheksateist aastat tagasi, kui alustas esimene klass seitsme lapsega. Praeguseks on meiega liitunud üle saja pere, kelle ühiste pingutustega loome päev-päevalt paremat keskkonda oma armsatele lastele ja iseendale. Meie jaoks tähendab haridus valmisolekut pideva muutusega hakkama saada ja sellest rõõmu tunda. Seega on õpiprotsess elukestev. Soovime, et meie majas ei oleks õppijatel vanusepiiri, sellepärast tegutsebki siin peale oma koolirahva ka teisi õppijaid ja õpetajaid.

Waldorfpedagoogika ...

... on hariduskäsitus, mis toetab loodust väärtustades inimese terviklikku arengut. Waldorflasteaias ja -koolis on laste mängu- ja õppevahendid looduslikest materjalidest, tegutsetakse kooskõlas looduses toimivate rütmidega.

Intellektuaalsete võimete arengu kõrval on suur tähelepanu loovuse avanemist toetavatel tegevustel ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel eakohase õppe abil.

Meie maja lugu ...

... algas 2010. aastal, kui pärast pikka kaalumist sõlmisime Tallinna linnaga Tuulemaa 12 hoone osas 10-aastase rendilepingu. Ühe suve jooksul võlusid lapsevanemad vana koolimaja kolmandale korrusele õdusa pesa meie kuuele klassile. Praegu on majas lisaks kooli kaheteistkümnele klassile lasteaed ja huvikool, korraldatakse seminare õpetajatele ja lapsevanematele, tegutseb pereterapeut ja mitu täiskasvanute koolitajat.